Odstúpenie od zmluvy a reklamácia

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Po odstúpení spotrebiteľ musí vrátiť tovar do 14 dní od oznámenia odstúpenia a predávajúci je povinný ho prevziať.

     Primeraná starostlivosť o tovar musí byť však  zachovaná. Tovar nesmie byť poškodený, musí byť s pôvodnými visačkami, v pôvodnom balení / krabici a nesmie javiť známky použitia. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, zodpovedá za toto zníženie, ak to bolo spôsobené v dôsledku zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 

     V prípade odstúpenia od zmluvy má spotrebiteľ nárok v zmysle § 7 a nasl. zákona č.102/2014 Z. z vrátenie plnej ceny zaplateného tovaru vrátane nákladov na dopravu vo výške najlacnejšieho bežného dopravného ponúkaného u predávajúceho. Spotrebiteľ však znáša náklady na doručenie vráteného tovaru predávajúcemu. 

     Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi vyššie uvedené platby pred tým, ako mu je tovar vrátený alebo aspoň ako mu spotrebiteľ preukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný uhradiť dodatočné náklady dodania tovaru, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

     Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy s údajmi o objednávke alebo vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy ( link nájdete nižšie )  zašle spotrebiteľ na mailovú adresu: info@zmotala.sk , alebo poštou aj s tovarom na adresu sídla predávajúceho: Mgr. art. Anna Neuschl Amtmannová - ZMOTALA, Kvačalova 1011/51,821 08 Bratislava-Ružinov

V súlade so zákonom spotrebiteľ nemôže od zmluvy odstúpiť pri tovare zhotovenom podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa.


 

    STIAHNUŤ FORMULÁR ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

 

 

V prípade reklamácie nám prosím zašlite reklamovaný tovar s vyplneným reklamačným formulárom na adresu sídla predávajúceho: Mgr. art. Anna Neuschl Amtmannová - ZMOTALA, Kvačalova 1011/51,821 08 Bratislava-Ružinov a my sa pokúsime vyriešiť to čo najrýchlejšie.

 

 

    STIAHNUŤ FORMULÁR REKLAMÁCIE

Späť do obchodu