Kontakty

 

Kontakt:

info@zmotala.sk

+421903472298

 

ig

 
Prevádzkovateľ internetového obchodu zmotala.sk je

Mgr. art. Anna Neuschl Amtmannová - ZMOTALA
Kvačalova 1011/51
821 08 Bratislava-Ružinov
Slovenská republika
IČO:      54718295

Bankové spojenie:
Peňažný ústav:  Všeobecná ˇuverová Banka a.s.
IBAN:   SK57 0200 0000 0046 2079 3353            
SWIFT:    SUBASKBX        
variab. symbol:  číslo vašej objednávky

 

Orgán dozoru: 
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava   
Odbor výkonu dozoru
ba@soi.sk
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

 

Zodpovedný vedúci: Mgr. art. Anna Neuschl Amtmannová
Kontakt:  info@zmotala.sk


Kontaktovať ma môžete mailom alebo telefonicky (pracovné dni: 09:00 - 15:00 hod.) na uvedených kontaktoch, alebo cez kontaktný formulár:

Máte nejaké otázky? Zodpovieme ich. Prosím, pozorne vyplňte kontaktné údaje.

Nevypĺňajte toto pole:
 

Späť do obchodu